Am citit și sunt de acord cu GDPR (necesar)

    Conform art. 2 din ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

     

    Scrie și trimite o petiție online, completând formularul alăturat. Toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii. Conform art. 7 din ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonanțe.