Anunt daui.ro

Licitația publică organizată de D.G.A.U.I.S. Sector 4 pentru închirierea sălilor de sport

Anunțul privind desfășurarea licitației

Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București („Organizatorul”), în calitatea sa de titular al dreptului de administrare a clădirilor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, cu sediul în București, sector 4, B-dul. George Coșbuc nr.6-16, CIF 38248861 ( persoana de contact Rodica Apostoloiu, telefon 0766973790, e-mail office@dgauis.ro) organizează licitație publică pentru închirierea sălilor de sport /denumire spațiu excedentar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4. Lista sălilor de sport/spațiilor excedentare ce urmează a fi scoase la licitație și descrierea acestora poate fi consultată la sediul Organizatorului sau pe site-ul www.dgauis.ro, secțiunea „Anunțuri”. Licitația publică pentru închirierea sălilor de sport va avea loc la sediul Organizatorului la data de 02.03.2023, după cum urmează: ora 09:00 pentru Liceul Adventist “Ștefan Demetrescu”, ora 09:30 pentru Școala Gimnazială Nr. 189, ora 10:00 pentru Școala Gimnazială ,,George Topârceanu”, ora 10:30 pentru Școala Gimnazială NR. 108, ora 11:00 pentru Şcoala Gimnazială „AVRAM IANCU”, ora 11:30 pentru Școala Gimnazială “Mărțișor”, ora 12:00 pentru Școala Gimnazială NR.113, ora 12:30 pentru Şcoala Gimnazială “George Bacovia”, ora 13:30 pentru Şcoala Gimnazială nr. 129, ora 14:00 pentru Școala Gimnazială nr.99, ora 14:30 pentru Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”, ora 15:00 pentru Școala Gimnazială Nr. 194, ora 15:30 pentru Școala Gimnazială NR. 133, ora 16:00 pentru Școala Gimnazială Nr. 119; Licitația publică pentru închirierea sălilor de clasă va avea loc la sediul Organizatorului la data de 02.03.2023, după cum urmează: ora 17:00 pentru Liceul Adventist “Ștefan Demetrescu”, ora 17:30 pentru Școala Gimnazială “Emil Racoviță”, ora 18:00 pentru Școala Gimnazială ,,George Topârceanu”, ora 18:30 pentru Școala Gimnazială NR. 113, ora 19:00 pentru Şcoala Gimnazială NR. 129, ora 19:30 pentru Școala Gimnazială NR. 99, ora 20:00 Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”; Licitația publică pentru închirierea sălilor de festivități va avea loc la sediul Organizatorului la data de 02.03.2023, după cum urmează: ora 20:30, pentru Liceul Adventist “Ștefan Demetrescu”. Caietul de sarcini aferent fiecărei Săli de sport/spațiilor excedentare va fi procurat printr-o solicitare transmisă către adresa de e-mail, cu titlu gratuit, până la data de 15.02.2023, ora 17:00. Intrarea în posesia caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la Licitația publică. Solicitările de clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail office@dgauis.ro sau vor fi înregistrate direct la sediul Organizatorului. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu în a 10-a zi lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Organizatorul nu poartă răspunderea solicitărilor de clarificări transmise prin poșta, care nu au fost primite în termen, sens în care se recomandă comunicarea prin e-mail sau înregistrarea directă la sediul Organizatorului. Ofertele însoțite de garanția de participare vor fi depuse la sediul Organizatorului până la data de 01.03.2023, ora 15:00. Ședința publică de deschidere a ofertelor pentru închirierea sălilor de sport se va desfășura în data de 02.03.2023, după cum urmează: ora 09:00 pentru Liceul Adventist Stefan Demetrescu, ora 09:30 pentru Școala Gimnazială Nr. 189, ora 10:00 pentru Școala Gimnazială ,,George Topârceanu”, ora 10:30 pentru Școala Gimnazială NR. 108, ora 11:00 pentru Şcoala Gimnazială „AVRAM IANCU”, ora 11:30 pentru Școala Gimnazială “Mărțișor”, ora 12:00 pentru Școala Gimnazială NR.113, ora 12:30 pentru Şcoala Gimnazială “George Bacovia”, ora 13:30 pentru Şcoala Gimnazială nr. 129, ora 14:00 pentru Școala Gimnazială nr.99, ora 14:30 pentru Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”, ora 15:00 pentru Școala Gimnazială Nr. 194, ora 15:30 pentru Școala Gimnazială NR. 133, ora 16:00 pentru Școala Gimnazială Nr. 119. Ședința publică de deschidere a ofertelor pentru închirierea sălilor de clasă se va desfășura în data de 02.03.2023, după cum urmează: ora 17:00 pentru Liceul Adventist Stefan Demetrescu, ora 17:30 pentru Școala Gimnazială “Emil Racoviță”, ora 18:00 pentru Școala Gimnazială ,,George Topârceanu”, ora 18:30 pentru Școala Gimnazială NR. 113, ora 19:00 pentru Şcoala Gimnazială NR. 129, ora 19:30 pentru Școala Gimnazială NR. 99, ora 20:00 Școala Gimnazială “Ionel Teodoreanu”; Ședința publică de deschidere a ofertelor pentru închirierea sălilor de festivități se va desfășura în data de 02.03.2023, după cum urmează:

ora 20:30, pentru Liceul Adventist “Ștefan Demetrescu”. Orice contestații formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul organizatorului, în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor se vor înregistra la Tribunalul de la domiciliul sau sediul reclamantului. Oferta va fi prezentata într-un singur exemplar. Prezentul anunț a fost transmis în data de 27.01.2023 spre publicare în Monitorul Oficial al României, cotidianul de circulație națională 27.01.2023, cotidianul de circulație națională 27.01.2023 și pe site-ul www.dgauis.ro.”

Răspuns solicitări clarificări 20.02.2023

Răspuns solicitări clarificări 12.02.2023

ERATĂ 1426 din 06.02.2023

Sari la conținut