document – borderou – daui.ro

Borderou cu notele obținute la proba scrisă desfășurată în dată de 21.01.2019

Rezultat selecție dosar concurs pentru Serviciu Buget, Financiar Contabilitate

Borderou rezultate proba scrisă concurs compartiment adminsitrativ

 

Borderou rezultate proba scrisă concurs serviciu buget, financiar contabil