Alocații de hrană mai mari pentru toți copiii cu nevoi speciale din Sectorul 4

Alocații de hrană mai mari pentru toți copiii cu nevoi speciale din Sectorul 4

Primăria Sectorului 4 marchează o nouă premieră: Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ şi de Sport (D.A.U.I.) a obținut de la Ministerul Finanțelor fonduri suplimentare, în sumă de 800.000 lei, pentru plata integrală a drepturilor legale cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în întreg anul 2019 (perioada ianuarie – decembrie).

Banii sunt destinați majorării cu 50% a valorii normei de hrană pentru copiii din școlile speciale, majorare care trebuie să le fie acordată conform legii, dar care a fost cerută până acum, cel puțin la nivelul Capitalei, doar de autoritățile locale din Sectorul 4.

Sunt convins că această suplimentare de fonduri obținută de Primăria Sectorului 4 se traduce în mai puține griji materiale pentru familiile care trebuie să se concentreze pe terapii de suport pentru acești copii. Este important și este de datoria noastră ca împreună, administrația locală și comunitatea, să punem în valoare resursele care deja există la nivel guvernamental. Și asta am făcut prin solicitarea de a fi suplimentatate și sumele alocate pentru hrana copiilor cu nevoi speciale, școlarizați în unitățile de învățământ speciale. Pentru că acești copii primesc deja hrană la școală, diferența care reprezintă majorarea prevăzută de lege va fi virată în conturile părinților. Ministerul Finanțelor a răspuns cererii noastre redistribuind banii alocați și necheltuiți de alte administrații bucureștene, iar aceasta este nu doar o confirmare, ci si o garanție a faptului că proiectele noastre pentru comunitate au ecou. Pentru noi este important ca toți copiii noștri, familiile lor să se bucure de toate drepturile pe care le conferă legea. Indiferent de școala la care studiază, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează, copiii noștri trebuie stimulați și sprijiniți”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Numărul copiilor care beneficiază de aceste alocații – fie că vorbim doar despre norma de hrană, fie că vorbim despre alocația de cazarmament – a crescut cu aproape 100 în acest an față de 2018. În plus, conform actelor normative în vigoare, am cerut și pentru copiii din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 suplimentarea cu 50% a valorii normei de hrană. Legea face referire la “copii cu handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA”. În cele trei școli speciale din Sectorul 4, acestor copii le este asigurată hrana la nivelul sumelor stabilite pentru toți ceilalți, și astfel nu beneficiau de majorarea de 50% stabilită prin lege, așa cum se întâmplă în cazul copiilor școlarizați în învățământul de masă, care primesc sumele în cont. Am făcut acest demers pentru a elimina orice fel de discriminări și pentru a veni în sprijinul familiilor care trebuie să beneficieze de toate drepturile legale cuvenite, creând astfel oportunități și pentru alte administrații locale”,  a explicat, la rândul său, directorul general al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ, Ana – Maria Mocăniță.

În învățământul special din Sectorul 4 sunt înregistrați 514 elevi cu cerințe educaționale speciale (483 în școlile speciale și 31 școlarizați la domiciliu), în timp ce în învățământul de masă studiază 377 de elevi, după cum urmează:

  • grădinițe: 37 de preșcolari;
  • învățământ primar: 174 elevi;
  • învățământ gimnazial: 152 elevi;
  • licee: 14 elevi.

Primăria Sectorului 4, prin D.A.U.I., a achitat deja 753.000 de lei, reprezentând norma de hrană pentru perioada ianuarie – aprilie 2019 și alocația de cazarmament, rechizite școlare, încălțăminte și îmbrăcăminte pentru perioada ianuarie – iunie 2019, atât pentru copiii din școlile speciale, cât și pentru cei școlarizați în învățământul de masă.

 

Informații suplimentare

Criteriile prevăzute de lege pentru copiii care pot beneficia de norma de hrană și de alocația pentru cazarmament

 

Conform art. 129 alin. 3 din Legea 272/2004, “în cazul copiilor cu handicap, infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin.1 se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 564/2017, Executivul a impus și sumele acordate copiilor cu cerințe educaționale speciale. Astfel, dacă în cazul elevilor, alocația de hrană se acordă în sumă fixă, de 16,60 de lei/zi, iar în cazul preșcolarilor – de 12 lei/zi, valoarea totală a drepturilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, jucării etc. variază de la 366 la 844 de lei pe an, în funcție de grupa de vârstă în care se încadrează copilul.

Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 reglementează strict cine sunt beneficiarii acestor alocații și modalitatea în care aceste sume sunt acordate.

Astfel, potrivit actului normativ, beneficiarii sunt copiii școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

  1. a) copiii cu CES integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă;
  2. b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă;
  3. c) copiii cu CES din învățământul special;
  4. d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați;
  5. e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilități, sunt nedeplasabili, pentru care se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

La baza dosarelor depuse pentru obținerea acestor drepturi stă, potrivit aceleiași legi, certificatul de orientare școlară și profesională – documentul/actul oficial eliberat de către centrele județene de resurse și de asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și de Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficiența, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în învățământul de masă sau în învățământul special.

De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, prezența la cursuri este obligatorie pentru acordarea alocației de hrană:

Art. 3, alin. (2) – “Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.”

Art. 3, alin. (3)  – “Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare”.