Anunț publicitar SEAP ADV1029040a

ACORD CADRU SERVICII DE PAZĂ PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR DIN SECTORUL 4
CLARIFICĂRI 13.08.2018:

1. FORMULAR 11 Rectificat

2. Erată: În cadrul cap. III.2.3 a) Capacitatea tehnică și/sau profesională – Cerința 3 „Lista cu personalul de pază angajat” în loc de „testele de pază” se va citi „atestatele de pază”

3. Întrebare: Oferta tehnică se va prezenta prin completarea Formularului 9 sau printr-o descriere punct cu punct a cerințelor din Caietul de sarcini.Răspuns: Precizăm că în vederea facilitării analizei ofertelor depuse de operatorii economici, elementele fișei de date și ale caietului de sarcini trebuie menționate în coloana din stânga, iar modul de îndeplinire a acestora în coloana din dreapta a Formularului 9.

(afișat pe 21.08.2018, ora 19:30)

(afișat pe 22.08.2018, ora 16:40)

(afișat pe 22.08.2018, ora 16:40)

(afișat pe 22.08.2018, ora 16:40)

(afișat pe 23.08.2018, ora 11:50)

(afișat pe 23.08.2018, ora 17:50)

(afișat pe 24.08.2018, ora 12:35)

(afișat pe 24.08.2018, ora 12:35)

(afișat pe 27.08.2018, ora 17:50)